Bilans naprednih „investicija“ u Zrenjaninu: duplo golo

 Jedina „investicija“ napredne vlasti u našem gradu jeste podizanje kredita od 800 miliona dinara, od čega je asfaltirana Gimnazijska ulica. Sve bi bilo u redu da se ulica asfaltira od budžetskih prihoda, a ne od pozajmljenog novca sa kamatom.

Ali uvek može i gore – na primer, kada takva investicija proizvodi štetu, a ne korist za građane i budžet. A šteta je već vidljiva: u razgovoru sa više preduzetnika različitih delatnosti koji godinama posluju u lokalima u Gimnazijskoj ulici, dominantan je utisak da će obustava saobraćaja u toj ulici, ali i okolnim ulicama, drastično pogoršati privrednu aktivnost brojnih radnji i ugostiteljskih objekata, a nekolicina preduzetnika već planira zatvaranje lokala. Tako će dodatno urušiti već ozbiljno narušenu poslovnu klimu centra grada, smanjiti broj zaposlenih, a sa time i izvorne prihode budžeta grada.

Od silnih obećanja kako će pokrenuti Zrenjanin i zaposliti na hiljade radnika, napredna vlast je u praksi uspela samo da se zaduži za ogroman iznos, otera stranog investitora i 12 miliona evra investicije, onemogući zapošljavanje 200 Zrenjaninaca, a sa „projektom Gimnazijska“ započinje i uspešno proterivanje naših preduzetnika koji godinama rade u centru.

Do kraja mandata, upravljajući gradom na ovakav način, Zrenjanin će postati pustinja, u kojoj će šetati samo psi lutalice, dok košava kovitla bačene novine i ostalo smeće, kao jedine spomenike koji će ostati nakon pošasti koja je u obliku ovakve vlasti zadesila Zrenjanin.

 

U ime GrO LSV Zrenjanin,
Aleksandar Rudić, član Izvršnog odbora GrO LSV Zrenjanin

PODELI