Nema razloga za odugovlačenje: Vratite jezik društvene sredine u škole

Obeležavanje Dana maternjeg jezika je veoma važno za Vojvodinu. Ne smemo zaboraviti da je naša pokrajina jedna od najviše jezičnijih regija u Evropi.
Sa šest jezika u službenoj upotrebi Vojvodina predstavlja pravu oazu multietničnosti.
Bogatstvo naše multikulturalnosti negujemo već vekovima i važno je da se naši sugrađani razumeju na više jezika.

Sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka u našim školama se izučavao jezik društvene sredine. Na taj način su mladi vojvođani sticali saznanja o jeziku i kulturi svojih prvih komšija.
Nažalost, praksa učenja jezika društvene sredine je ukinuta devedesetih godina, kada je i započelo nacionalističko ludilo i na scenu je stupila ideologija nacionalne isključivosti.

Takvim idejama u Vojvodini nema mesta!

Liga socijaldemokrata Vojvodine je pokrenula inicijativu kojom se od Ministarstva prosvete Srbije i pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje traži iznalaženje mogućnosti za ponovno uvođenje u nastavne programe jezika društvene sredine.

Cilj naše inicijative je bolje upoznavanje mladih sa jezikom i kulturom nacionalnih zajednica u Vojvodini.
Ponosimo se multikulturalizmom i višejezičnošću u Vojvodini, ali moramo puno da radimo da bi ih očuvali!

Predrag Perkić, odbornik LSV u Skupštini grada Zrenjanina

A napokban, amikor világszerte az Anyanyelv nemzetközi napját jelöljük annak a céljául, hogy rámutassunk a beszédkultúra és nyelvi sokaságra, mi a Vajdasági Szociáldemokrata Ligában, szeretnénk emlékeztetni arra is hogy a nemzetiségek hivatalos anyanyelhasználata – beszéde, írása – eggyike az alapvető jogának, minden vajdasági polgárnak, mely Alkotmányon belül is biztosítva van és a Vajdasági Autónom Tartomány álltal meghozott törvényekkel és döntésekkel.
Mint ahogy minden vajdasági, függetlenül az anyanyev hovatartozásától – ápolja, tanulja a szerb nyelvet, kultúrát, hagyományt, épp úgy ápolni kell a nemzetiségek anyanyelvét, kultúráját, hagyományát, mert ez teszi a Vajdaságot egyénié.
Ezért a Vajdasági Szociáldemokrata Liga kérelmezte hogy a kürnyezetnyelvet újra vezesék be az iskolák programjáb.

Ildiko Bođo, odbornica LSV u Skupštini grada Zrenjanina

V duchu je vojvodinských národov aby rozprávali a aby rozumeli viacerým jazykom, najmä tým ktoré sa používajú na tomto územy, aby si navzájom poznali obyčaje, tradíciu, kultúru… Vedia, že vedľa ních žijú aj príslušníci iných národov, ktorí inak hovoria, majú iné zvyky alebo sú iného vierovyznania…
Medzinárodný deň materinského jazyka je vhodná príležitosť aby sme si pripomenuli že sa vo Vojvodine hovorí až 26 jazykov, s ktorých 6 sa používajú ako úradné… Netreba zabudnúť ani posunkový jazyk osôb s oškodeným sluchom alebo nepočujúcich, ktorý pravidelne vídavame vo vysielaniach pokrajinskej TV…
Líga socialdemokratov Vojvodiny aj naďalej zotrvá v úsilí zachovať Vojvodinu takú aká je: viacjazyčná, multinacionálna a interkulturálna.
Budeme sa aj naďalej snažiť aby všetci mali možnosť používať svoj materinský jazyk a písmo v čo väčšom rozsahu, a to nie len v každodennom živote, ale aj v úradnom styku, v školách, na fakultách, v mediach, v rozhlasových a televíznych vysielaniach.

Adam Paljov, poslanik LSV u Skupštini AP Vojvodine

PODELI