Branislav Knežević gost Tomaševca i Orlovata

U nedelju, 6. decembra domaćini Jovan Pujić iz Tomaševca i Jovan Ostojin iz Orlovata ugostili su Branislava Kneževića, člana Glavnog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine.

Problemi u vezi sa nabavkom opreme za navodnjavanje, pomoć mini mlekarama i mesarama, opasnost ukoliko stupi na snagu predloženi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, samo su neke od poljoprivrednih tema koje su zanimale meštane Orlovata i Tomaševca.

Branislav Knežević je istakao da je ove godine više od 5.000 hektara oranica u Vojvodini pokriveno sistemom za navodnjavanje. On je takođe istakao da proizvođači treba da iskoriste povećane kapacitete prerađivačke industrije, naročito mini mlekara i mini mesara.

Knežević je naročito istakao da je Liga socijaldemokrata Vojvodine u obavezi da zaštiti poljoprivrednike prilikom izdavanja državnog zemljišta u dugoročni zakup i od nelojalne konkurencije iz inostranstva i od domaćih tajkuna.

– Poljoprivreda je najveće prirodno bogatstvo i potencijal Vojvodine. Ukoliko se ne izborimo za povlačenje štetnog po naše poljoprivrednike Predloga zakona o poljoprivrednom zemljištu suočićemo se sa propašću malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava. 1. septembra 2017. godine stupa na snagu odredba iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpisanog sa zemljama članicama Evropske unije po kojoj državljani tih zemalja mogu da stiču nepokretnosti, uključujući i poljoprivredno zemljište, na teritoriji Republike Srbije, pod istim uslovima kao i naši državljani. To znači da ćemo doći u opasnost da bude ugrožena egzistencija naših poljoprivrednika, jer neće moći da se izbore sa konkurencijom iz inostranstva – upozorio je Knežević.
On je još jednom pozvao Orlovaćane i Tomaševčene koji nisu dali potpis podrške za borbu za zaštitu naših poljoprivrednika i vojvođanske zemlje, da to učine dok ne bude bilo kasno za sve nas.
– Moramo da branimo ono što je naše, a ono što sigurno pripada nama je zemlja na kojoj i od koje živimo – naša ravnica, naša njiva. Samo zajedno, rame uz rame, možemo da uspemo u toj borbi – zaključio je Knežević.

PODELI