Nastavak uličnih akcija GrO LSV Zrenjanin

Danas, 07.02.2015.godine GrO LSV Zrenjanin je organizovala ulične akcije u MZ Dositej Obradović i MZ Sava Kovačević. Tema uličnih akcija bila je „Informisanje građana/ki o radu LSV“. Na uličnim akcijama aktivisti i aktivistkinje stranke delili su propagandni materijal.

GrO LSV Zrenjanin

MO GrO LSV Zr Dositej Obradović

MO GrO LSV Zr Sava Kovačević

PODELI