Više pažnje ljudskim i manjinskim pravima

Liga socijaldemokrata Vojvodine se već 25 godina istrajno bori za zaštitu prava pripadnika nacionalnih zajednica.

U jeku nesreća devedesetih godina LSV je jasno poručila: „Nećemo da se delimo, nećemo da se selimo.“

Borba za opstanak ideje multietničnosti u Vojvodini se nastavlja i danas.
Liga socijaldemokrata Vojvodine institucionalno vodi borbu za očuvanje stečenih prava pripadnika nacionalnih zajednica, ali i za unapređenje njihovog položaja u društvu.
Ustavni i Zakonski okvir je dosta toga omogućio, ali se postavlja pitanje primene zakonskih rešenja u praksi.
Postoje brojne manjkavosti u oblasti upotrebe službenog jezika i pisma, obrazovanja, te informisanja na jezicima nacionalnih zajednica.
Liga socijaldemokrata Vojvodine ne želi da se ova prava samo deklarativno poštuju.
Poslednji predlog izmena i dopuna Zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja može dovesti do ozbiljnog problema u organizovanju nastave, jer zakonodavac ne pravi razliku između obrazovanja na maternjem jeziku i dvojezične nastave.
Nastava na jezicima zajednica se u Vojvodini odvija već 260 godina i to bogatstvo moramo očuvati.
Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine – Zrenjanin upozorava i na nedovoljni angažman kancelarije Zaštitnika prava građana Zrenjanina. Ova institucija je veoma važna u sistemu zaštite prava nacionalnih zajednica, a svedoci smo slabo primetnih aktivnosti Zaštitinika prava građana u našem gradu. Jedan od primera slabe aktivnosti je i činjenica da je godišnji izveštaj za 2014. godinu odbornicima gradske Skupštine bio prezentovan na samo desetak stranica, umesto na pedeset ili šezdeset kako je to bilo do 2013. godine.
Takođe se postavlja i pitanje rada Saveta za međunacionalne odnose u Zrenjaninu, koji je nekada služio za primer u državi Srbiji, a danas gotovo da nema ni jedne jedine informacije o aktivnostima ovog tela lokalne samouprave koje je formirano u skladu sa Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.
Srbija i Vojvodina su na evropskom putu i to je dobra vest. Oblast zaštite ljudskih i manjinskih prava je veoma važna i ne sme se dozvoliti da ova pitanja budu od drugorazrednog značaja. Dva poglavlja u pregovorima sa EU se odnose na ljudska i manjinska prava!
Aktivan rad u ovoj oblast garantuje i brži napredak ka Evropskoj uniji.

Aleksandar Marton
Poslanik LSV u Skupštini AP Vojvodine

Pogledajte video snimak

PODELI