Nova odbornička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani podnela predloge za rešavanje problema nasilja i demografske katastrofe

Odbornici Lige socijaldemokrata Vojvodine danas su na sednici Skupštine grada formirali odborničku grupu pod nazivom Liga socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani. Za šeficu odborničke grupe izabrana je odbornica Bojana Begović.

Odbornici su podneli predloge za rešavanje alarmantnih problema koji su zadesili naš grad.

Predloženo je formiranje radne grupe za sprečavanje demografske katastrofe u Zrenjaninu. Naime, popis stanovništva koji je sproveden 2022. godine pokazao je da je u gradu Zrenjaninu na sceni prava demografska katastrofa. Zrenjanin je za jednu deceniju izgubio 16.000, a za 40 godina 34.000 stanovnika. Zrenjanin gubi najbitniji društveni resurs – ljude. Smatramo da je neophodno formirati radnu grupu, sastavljenu od predstavnika lokalne vlasti, odborničkih grupa, kao i stručnjaka iz oblasti demografije, ekonomije, zdravstva, obrazovanja i drugih srodnih nauka, koja bi razmatrala stanje i izašla sa predlogom mera koje bi poboljšale situaciju.

Osim toga, odbornici su predložili formiranje radne grupe za prevenciju nasilja u Zrenjaninu jer je nekoliko masovnih i pojedinačnih ubistava u kojima su žrtve u najvećem broju bili deca i žene za veoma kratko vreme pokazalo da je situacija veoma zabrinjavajuća. Nažalost ni Zrenjanin nije zaobišla eskalacija nasilja. Zato smo predložili formiranje radne grupe koja bi se bavila prvenstveno prevencijom nasilja, a zatim i kreiranjem adekvatnih odgovora na traume koje su izazvali nasilni incidenti.

Potpuno je apsurdno to što je vladajuća većina odbila naše predloge, što pokazuje da nisu spremni da se pomere ni za korak u cilju dobrobiti građana Zrenjanina.

Informativna služba

Lige socijaldemokrata Vojvodine Zrenjanin

PODELI