Deklaracije i programi LSV

Liga socijaldemokrata Vojvodine, u prethodne više od dve decenije, pomerila je, i još uvek pomera, mnoge granice u društvu koje tek uči da bude građansko i demokratsko. Boreći se za istinu i pravdu, ravnopravnost, solidarnost i toleranciju, članice i članovi pričaju priču Autnomne Pokrajine Vojvodine, nastojeći da joj vrate oduzeto i ostvare još nepostignuto. Osim aktuelnih programskih dokumenata, i dokumenti koje smo pisali i usvajali od 1990. godine govore o našoj borbi i ciljevima. I sa ponosom volimo da istaknemo da možemo da stanemo iza svake reči, svakog slova koji su napisani.

Program saveta za energetiku i vodoprivredu u LSV (2000)

Problemi u oblasti penzionog osiguranja i predlog LSV (2000)

Očuvanje prirodnih uslova života i ekološki obziran razvoj (2000)

Deklaracija o pravima invalida (2000)

Deklaracija i ravnopravnosti polova (2000)

Socijalna politika (1999)

Program LSV za zdravstvo i socijalnu politiku (1999)

Agrarni program (1998)

Rezolucija o kulturi u Vojvodini (1997)

Ekonomska deklaracija (1997)

Deklaracija o Vojvodini – Koalicija Vojvodina (1997)

Deklaracija o invalidima rata i porodicama poginulih u ratu (1997)

Teze o minimalnim pravima naroda Vojvodine u oblasti informisanja, upotrebe jezika i pisma, obrazovanja i kulture (1992)

Pojam i karakter Lige (1991)