6. JUN KAO DAN PARLAMENTARIZMA GRADA ZRENJANINA

Liga socijaldemokrata Vojvodine podseća na važnost obeležavanja važnih događaja u istoriji Zrenjanina.
Jedan od najvažnijih datuma u istoriji grada, bez svake sumnje, je 6. jun 1769. godine kada je Poveljom carice Marije Terezije Bečkerek uzdignut u rang Slobodnog carskog trgovišta.

Ovim datumom počinje period naglog razvoja grada. Razvija se trgovina, a u Bečkereku niču prvi industrijski pogoni. Rađaju se prve kulturne institucije.

Naš grad je Poveljom dobio i Senat, koji je imao osam članova, četiri pravoslavca i četiri katolika. Grad dobija i prvi Sud.
Bečkerek je tih godina dobio veliki zamah.
Danas je Zrenjanin samo bleda senka nekada jakog grada. Broje se uništena preduzeća, nezaposleni radnici, a sve više naših sugrađana sreću traži van granica zemlje. Zrenjanin je sa 139.000 stanovnika 1981. godine, pao na 120.000.
Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da je Zrenjaninu potrebna nova energija!
Ovom prilikom pozivamo i odbornike Skupštine grada Zrenjanina da razmisle o načinu obeležavanja ovog velikog datuma u gradskoj istoriji.
Smatramo da 6. jun 1769. godine ne sme pasti u zaborav.
Pre 248 godina Zrenjanin je dobio prvi Senat. Zašto se 6. jun ne bi obeležavao kao Dan parlamentarizma grada Zrenjanina?

Aleksandar Marton
odbornik Lige socijaldemokrata Vojvodine
u Skupštini grada Zrenjanina

 

PODELI