Ne zatvarati oči pred vršnjačkim nasiljem

Liga socijaldemokrata Vojvodine poziva gradske čelnike da angažuju sve svoje resurse da preduprede pojavu vršnjačkog nasilja koje u školama postaje sve ozbiljniji problem.

Roditelji strepe kada šalju svoje dete u školu. Uzrok tome je to što vršnjačko nasije sve više uzima maha. Zato je potrebno dobro se pripremiti, iskoristiti sve mehanizme koji su na raspolaganju i ispuniti sve preduslove da do nasilja ne dođe. Jednom kada se do incidenta desi, tada je kasno.

Prema istraživanjima, u Vojvodini je svako četvrto dete bilo izloženo vršnjačkom nasilju. Nasilje u školama poprimilo je različite oblike, prisutno je u osnovnim i srednjim školama, u urbanim i ruralnim sredinama. S obzirom na to da dete dobar deo svog vremena provodi u školi, ona je mesto gde se nasilje najčešće dešava. Nasilje kojem je dete izloženo u školi može ostaviti trag na njegov psihofizički razvoj, školski uspeh i celokupnu socijalizaciju.

Ne treba zanemariti činjenicu da značajan broj političara svojim ponašanjem u javnoj sferi pokazuje da je dozvoljeno biti bahat, nepristojan, konfliktan. To je model koji se prenosi na sve delove društva.

Upozoravamo da je svako nereagovanje na bilo kakav vid nasilja pogubno i čini da nasilje postane “normalan” i “prihvaćen” oblik ponašanja. Zato predlažemo da se preispitaju svi mehanizmi pomoću kojih može da se reaguje:

– Rad timova za zaštitu dece od nasilja je prema procenama nedovoljno efikasan. Dakle, potrebno je osnažiti te timove da mogu da rade svoj posao.

– Takođe, neophodno je pojačati prisustvo školskih policajaca.

– Učenici često ne znaju kome treba da se obrate pa nam to govori da treba posvetiti pažnju razgovoru sa učenicima o ovim temama.

Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da je neophodno da se uključe svi društveni akteri, škole, porodica, institucije bezbednosti, političke partije, mediji, udruženja građana kako bismo svi zajedničkim naporima preventivno delovali i sprečili da do vršnjačkog nasilja dolazi i da ne bismo došli u situaciju da moramo da rešavamo posledice.

Bojana Begović

odbornica Lige socijaldemokrata Vojvodine

u Skupštini grada Zrenjanina

PODELI