Potrebne su izmene finansiranja u cilju razvoja zrenjaninskih sela

Odbornička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani smatra da je neophodno hitno preduzeti korake da se unapredi položaj seoskih mesnih zajednica na teritoriji grada Zrenjanina.

Naša sela se gase, izgubila su oko 20 posto stanovništva za 10 godina što je skoro duplo više nego što je izgubio grad. Prilično je vidljiv raskorak u kvalitetu života u gradskim u odnosu na seoske mesne zajednice, nekada velika sela postaju poluprazne, zapuštene sredine sa staračkim domaćinstvima.

Finansijska sredstva koncentrišu se u gradu, a naseljena mesta ostaju na marginama, nedostaju im osnovni uslovi za život – redovno dostupne ambulante, apoteke, redovan i pouzdan javni saobraćaj koji ih povezuje sa gradom.

Lek za ovaj problem treba tražiti u decentralizaciji i temeljnoj reformi lokalne samouprave. LSV Vojvođani smatraju da je potrebno izmeniti finansiranje mesnih zajednica tako da se 50% od prikupljenih sredstava vrati mesnim zajednicama, i to strogo namenski i investiciono.

Odbornička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani je u Skupštini grada već predlagala odluku o pravu seoskih mesnih zajednica na prenos sredstava od poreza na imovinu fizičkih lica. Predlog odluke predviđa da se 50% poreza na imovinu fizičkih lica naplaćenog na teritoriji mesne zajednice, kao i prihoda koje mesna zajednica ostvari svojom delatnošću, vrati u budžet mesne zajednice. Osim iznosa potrebnog za tekuće funkcionisanje, sva ostala sredstva bi se koristila za saniranje problema mesnih zajednica i projekte razvoja.

Smatramo da zrenjaninska sela imaju potencijala, ali se u njih mora uložiti pažnja i novac. Dosta je praznih priča, vreme je da se konkretnim potezima pokaže briga za sela i sve ljude koji u njima žive.

Odbornička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani

u Skupštini grada Zrenjanina

PODELI