Bolji odnos prema napuštenim životinjama

Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine – Zrenjanin ukazuje gradskim vlastima na probleme koji se javljaju u prihvatilištu za napuštene životinje grada Zrenjanina, koje je u sastavu JKP „Čistoća i zelenilo“.

Udruženja za zaštitu životinja sa kojima je GrO LSV Zrenjanin u kontaktu, ukazala su nam na sledeće:

Da se u prihvatilištu sa životinjama postupa nehumano, upitan je kvalitet veterinarske nege, životinje su neuhranjene iako aktivisti koji obilaze prihvatilište tvrde da, prema sredstvima koje grad Zrenjanin izdvaja za tu namenu, tako ne bi trebalo da bude. Sve ovo nam ukazuje na moguće zloupotrebe i nezakonite postupke od strane odgovornih.

Zakon o dobrobiti životinja, u svojim odredbama jasno predviđa sve vezano za ovaj slučaj, pa između ostalog navodi u članu 63. da je vlasnik prihvatilišta odgovoran za život, zdravlje i dobrobit životinja u prihvatilištu i da je dužan da se o životinjama brine sa pažnjom dobrog domaćina.

Da problem postoji odavno, ukazuje nam informacija da je pre 13 meseci podneta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, za ubijanje preko 4000 životinja u roku od 21 meseca i uginuće velikog broja pasa i mačaka u istom periodu. Takođe saznajemo da je i juče podneta krivična prijava protiv odgovornih u prihvatilištvu zbog nehumanog odnosa prema životinjama.

GrO LSV Zrenjanin je siguran da u gradskoj kući sede ljudi koji nisu ravnodušni na ovakav način postupanja prema životinjama, pa apeluje na gradsku vlast da radi humanog postupanja, obezbeđivanja boljih uslova u prihvatilištu i pružanja adekvatne veterinarske nege, obrate pažnju na ovaj problem i više uključe aktiviste udruženja za zaštitu životinja.
Pomenutih udruženja u našem gradu ima i oni svakako svojim znanjem, stručnošću i iskustvom mogu da pomognu i da pospeše rad u prihvatilištvu, a svi oni rade na volonterskoj osnovi, za razliku od onih čiji je to posao za koji su plaćeni.

U ime GrO LSV Zrenjanin,
Aleksandar Rudić, član Izvršnog odbora GrO LSV Zrenjanin

Pogledajte video snimak

PODELI