Razvija se samo ono što je samostalno

Liga socijaldemokrata Vojvodine podseća da je na današnji dan, 1769. godine, austrijska carica Marija Terezija poveljom uzdigla Bečkerek (današnji Zrenjanin) u rang trgovišta.

Šesti jun je svakako jedan od najvažnijih datuma u istoriji našega grada jer je carskom poveljom stanovništvo oslobođeno kmetovske zavisnosti od Beča. Današnji Zrenjanin je dobio priliku da se samostalno razvija.

Carska povelja Marije Terezije omogućila je našim precima da biraju Senat, tako da se ovaj datum može, ali i mora obeležavati i kao dan početka autonomnog i parlamentarnog života u Zrenjaninu.
Važno je naglasati da je Senat brojao osam članova, četiri pravoslavne vere i četiri rimokatolika.
Senat je birao i tržišnog sudiju, koji je odlučivao u prvom stepenu po pitanju policijskih i građanskih poslova.
Nepodeljeno je mišljenje je da je baš 6. Jun 1769. godine, dan koji je značio početak stvaranja modernog i prosperitetnog grada na obalama Begeja.
Dolazeće godine su naš grad učinile ekonomski i kulturno najbogatijim mestom u regionu.
Nažalost, ako je kraj 18. veka, zahvaljujući odlukama austrijske monarhije, doneo prosperitet za ovu sredinu, kraj 20. veka je period u kojem Zrenjanin gubi autonomiju koju je uživao i za vreme komunističkog režima Josipa Broza.
Od jogurt revolucije 1988. i ukidanja autonomije od strane centralističke vlasti iz Beograda pod vođstvom Miloševiča, Zrenjanin, kao i cela Vojvodina, konstantno propadaju na svim poljima.
Tragično je to da su Zrenjanin i Vojvodina počeli da propadaju ne pod stranom austrijskom okupacijom ili pod režimom hrvatskih komunista, već pod domaćom, srpskom kontrolom i upravom.
Slavni dani našeg grada pokazuju nam jasne puteve koje moramo birati. To su putevi saradnje sa svetom, sa najbližim komšijama, to je borba za autonomiju našeg grada i pokrajine. To je borba za decentralizovanu i snažnu lokalnu samoupravu, oslobođenu svih stega centralnih vlasti. To je borba za svaki dinar Zrenjanina, za svaki kvadratni metar gradske imovine koju su gradili naši preci.

Neka natpis sa prvog gradskog pečata iz 1769, Sigillum Liberi Oppidi Bechkerek (pečat slobodnog grada Bečkereka), uvek podseća na potrebu borbe za slobodni Zrenjanin!

GrO LSV Zrenjanin

PODELI