Gradska organizacija LSV Zrenjanin obeležila 8. mart

DISKRIMINACIJA – NULTA TOLERANCIJA

Nizom uličnih akcija, u više mesnih odbora, GrO LSV Zrenjanin obeležila je 8. mart Međunarodni dan žena. Tim povodom Ankica Dostanić, predsednica FŽ GrO LSV Zrenjanin izjavila je sledeće.

„Forum žena Lige socijaldemokrata Vojvodine obeležava Međunarodni dan žena kao podsetnik na očigledne razlike koje postoje. Zbog toga još uvek nemamo razloga za slavlje. Zalažemo se za nultu toleranciju prema bilo kom obliku diskriminacije, nasilja nad ženama i smanjenje razlika u oblasti rada. Liga socijaldemokrata Vojvodine i dalje će osnaživati, podsticati i podržavati žene da se u što većem broju uključe u javni život jer je to put i način da iz dugogodišnje uloge pasivnih posmatrača uđemo u grupu akterki koje žele da svoje okruženje promene na bolje. Najveći značaj 8. marta kao Međunarodnog dana žena jeste podsećanje na dugogodišnji put osvajanja sloboda i prava, koji je započet pre više od jednog veka, a traje i dalje. Da nije bilo tadašnjih demonstracija kojima su se radnice izborile za svoja radna i politička prava, ko zna šta bi bilo sa borbom za to da sve osobe, bez obzira na pol i/ili, recimo, stalež, imaju pravo i mogućnost da odlučuju, biraju i budu birani, i/ili da budu isti u pravima, slobodama i obavezama.“

LIGA U REPUBLIČKOM PARLAMENTU

U razgovoru sa zrenjaninkama Jovanka Koprivica, potpredsednica GrO i kandidatkinja za republičku poslanicu navela je da je od presudne važnosti da LSV uđe u republički parlament i to sa što više poslanika/ca. Vojvođani/ke najbolje znaju šta im je potrebno i njihov glas se mora čuti. Imali smo predugo priliku da gledamo šta se događa sa našom Vojvodinom kada drugi „brinu“ o njoj. Nekada razvijena, vredna i bogata Vojvodina postala je nerazvijeni region, region iz kog se samo uzima a u koji se ne ulaže. Naš grad, nekada industrijski i poljoprivredni centar, postao je mrtav grad, učmala palanka iz koje mladi odlaze jer nemaju posla, nemaju budućnost a oni koji ostaju tavore sa mizernim platama i penzijama, životare od danas do sutra, bez nade da će biti bolje. Koprivica dodaje da u Narodnoj skupštini Republike Srbije LSV može da se bori za promenu nepravednog i centralističkog Ustava, nametnutog 2006. koji građani i građanke Vojvodine, uzgred, nisu ni izglasali. U republičkom parlamentu LSV će se boriti i za očuvanje naše specifične tradicije, multikulturalnosti, tolerancije, naše jedinstvene „Evrope u malom“.

PODELI