Odgovor Aleksandra Rudića na saopštenje SNS Zrenjanin

U jučerašnjem saopštenju zrenjaninskih naprednjaka prozvan da kažem kako se troši novac građana Vojvodine. Za razliku od lokalnog SNS, koji je LSV ostalo dužan odgovore na mnogobrojna pitanja koja se tiču svih građana Zrenjanina, dostavljam precizne, verodostojne i lako proverljive informacije, koje građanke i građani Vojvodine svakako imaju pravo da znaju.

Udruženje građana „Tamiški eko-pokret“, čiji sam predsednik i osnivač, osnovano je 29. maja 2011. godine, više od godinu dana pre nego što sam postao član Izvršnog odbora GrO LSV Zrenjanin, što mi je prvo stranačko angažovanje. Tamiški eko-pokret se bavi očuvanjem životne sredine i održivim ruralnim razvojem i poslednjih godina je jedan od lidera u sprovođenju aktivnosti takve vrste u Tomaševcu i potamiškoj regiji.

Na konkurs Sekretarijata za privredu APV konkurisali smo 20. marta ove godine sa predlogom projekta „Uređenje Mesne zajednice Tomaševac u cilju unapređenja uslova života i stvaranja uslova za razvoj ruralnog turizma“, koji je predviđao angažovanje 4 nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje na radovima uređenja zelenih javnih površina, groblja, parka, jarkova i kanala kišne kanalizacije, prostora oko istorijskih spomenika, izradu pešačkih staza, sanaciju divljih deponija i čišćenje i održavanje obale reke Tamiš, u trajanju od 6 meseci, ukupne vrednosti oko 900 hiljada dinara. Predlog projekta je, prema proceduri konkursa, podnesen Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Zrenjaninu, koja je izvršila i prvu trijažu projektnih predloga.

Rešenjem Sekretarijata za privredu APV od 6. maja ove godine, odobrena su nam sredstva u iznosu od 750 hiljada dinara za sprovođenje javnog rada. Kako su odobrena sredstva bila manja od traženih, izvršili smo korekciju broja angažovanih lica sa četiri na tri, te je konačna vrednost projekta 683.641,74 dinara, odnosno 27 hiljada dinara za nabavku sredstava za rad, a ostalo ide na plate i doprinose angažovanih lica. Tačno toliko će javni radovi na teritoriji Tomaševca, koji su započeli 1. juna, koštati građanke i građane Vojvodine.
Dodao bih i to da projektom nije predviđen nikakav honorar za koordinatora ili kreatora projekta, tj. mene.
Takođe, stoji i činjenica da javni radovi u Tomaševcu ne bi morali da budu sprovedeni u tom obimu, te bi i manje koštali pokrajinski budžet, da MZ Tomaševac već godinu i po dana nakon penzionisanja komunalnog radnika, iz samo gradskoj upravi znanih razloga, nema dozvolu da zaposli novog komunalca, a uređenje javnih površina prepušteno dovitljivosti seoskog Saveta, koji se snalazio kako je znao i umeo.
Da je Tamiški eko-pokret, na čelu sa mnom, prepoznat kao organizacija od ugleda, svedoči i činjenica da su mu i na konkursu grada Zrenjanina, 8. maja ove godine, odobrena sredstva u iznosu od 40 hiljada dinara za izgradnju letnjikovca na obali Tamiša, jer je prvobitni prošlog leta stradao od huligana.
Stoga molim gradske funkcionere iz SNS da se pre paušalnih, neistinitih i neargumentovanih napada na opoziciju, bar elementarno informišu o temi koje se dotiču i na taj način pokažu bar elementaran nivo političke zrelosti i znanja.

Aleksandar Rudić,
član IO GrO LSV Zrenjanin

PODELI