Izuzetno niske cene pšenice slabe poljoprivrednike

Jano Janošik, predsednik Mesnog odbora Aradac i član Glavnog odbora LSV, ukazao je na današnjoj konferenciji za novinare na veoma težak položaj poljoprivrednika u Vojvodini zbog izuzetno niske cene pšenice, ali i nedostatka državnih subvencija u ovoj privrednoj grani.

– Cena pšenice ove godine iznosi samo 16 dinara, dok je prošlogodišnja cena iznosila 22, 23 dinara. Pored toga, praksa države je da povećava cene kada je slab rod poljoprivrednih proizvoda, dok kada je rod dobar, država smanjuje cene i samim tim se nanosi velika šteta poljoprivrednicima – objasnio je Janošik, dodajući da bi ispravno bilo da država poljoprivrednike podstiče i stimuliše za dalji rad adekvatnim cenama kada im je dobar rod.

Janošik je podvukao da je poljoprivreda jedina privredna oblast u kojoj Srbija beleži izvozni suficit.

– Nažalost, Vlada svojim merama ne pomaže poljoprivrednicima. Predviđeno je da država daje subvencije za zemlju u iznosu od šest hiljada dinara po hektaru zemlje, međutim, one kasne ili nisu isplaćene, a jesenja setva bi trebala da počne, svaki poljoprivrednik treba da pripremi gorivo, seme i veštačko đubrivo za setvu. Predviđeno je i da država subvencioniše gorivo, ali o tome se ništa ne govori i po tom pitanju se ništa ne radi  – istakao je Janošik, dodajući da je najmanje što država može odmah da učini jeste da isplata subvencija bude blagovremena.

Prema njegovim rečima, ruralni razvoj mora biti jedna od osnova jačanja naše države, jer bez jakog sela nije moguće jačati ni poljoprivrednu proizvodnju.

– Potrebno je da država razvije jasan plan razvoja poljoprivrede i da počne da ga sprovodi, jer u suprotnom poljoprivrednici siromaše, poljoprivreda propada, sela odumiru, a mladi ljudi odlaze iz zemlje – istakao je Janošik, zaključujući da bi, ako za to postoji ikakva mogućnost, bilo zaista neophodno da država poljoprivrednicima omogući cenu od 20 dinara po kilogramu pšenice.

PODELI