Liga nezadovoljna budžetom za 2017. godinu

Odbornici Lige socijaldemokrata Vojvodine na današnjoj sednici Skupštine grada Zrenjanina oštro su kritikovali predlog budžeta za 2017. godinu i dali konstruktivne predloge za poboljšanje.

Odbornik Aleksandar Marton kritikovao je proceduru pripreme budžeta i činjenicu da je izostala javna rasprava.

– Nažalost, iz godine u godinu Zrenjanin ima manje sredstava na raspolaganju. To je posledica procesa opste centralizacije, a poslednji primer je izmena Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojom su gradovi i opštine dodatno izgubila sredstva. Očito je da u Srbiji polako nestaje samouprave na lokalnom nivou, a na taj nacin se krši Evropska povelja o lokalnoj samoupravi koju je naša zemlja ratifikovala još 2007. godine i kao clanica Saveta Evrope dužna je da je poštuje – izjavio je Marton.
Odbornica Bojana Begović je postavila pitanje zašto u budžetu nisu izdvojena sredstva za realizaciju Lokalnog akcionog plana Strategije razvoja kulture od 2014-2022 i dodala da su sredstva za kulturu neprihvatljivo mala toliko da se dovodi u pitanje funkcionisanje ustanova kulture, a da je budžet za amatersko stvaralaštvo, projekte udruženja građana umanjen za 50%.
Predrag Perkić je dao konstruktivan predlog da se uvede izveštavanje Skupštine grada o implementaciji Strategije održivog razvoja grada Zrenjanina na sednici pre usvajanja budžeta, što je i obaveza prema Akcionom planu. On je takođe istakao da predizborna obećanja SPS-a, između ostalog besplatno lečenje i obrazovanje, nisu planirana da se ispune kroz budžet za 2017. godinu i istakao zahtev za gradonačelnika da dostavi spisak imovine grada Zrenjanina van teritorije grada, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu.
Ildiko Bođo je podnela amandman na Predlog odluke o ostvarivanju prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina predlažući da se dodaju u povlašćeni prevoz i svi učenici srednjih škola čije su porodice korisnici novčane socijalne pomoći Centra za socijalni rad grada Zrenjanina, kao i učenici čije se porodice na osnovu procene i potvrde Centra za socijalni rad grada Zrenjanina trenutno nalaze u stanju socijalne potrebe i svi učenici srednjih škola iz seoskih sredina na teritoriji grada Zrenjanina.
Vladimir Milošev se osvrnuo na deo budžeta kojim su predviđena dodatna sredstva za završetak postrojenja za prečišćavanje vode i ako su se već iz nekoliko predhodnih budžeta za istu namenu izdvajala sredstva, a postrojenje i pored silnih obećanja i do danas nije završeno i pitanje je da li ce biti i u idućoj 2017. godini.

Informativna služba
GrO LSV Zrenjanin

PODELI