Poštovati ljudska prava

Liga socijaldemokrata Vojvodine podseća na važnost poštovanja ljudskih prava u našem društvu.

Važno je istaći i da o ovom pitanju ne treba govoriti samo u decembru, kada se obeležava Dan ljudskih prava, nego i svakoga dana u godini.

U Srbiji su, deklarativno, gotovo svi učesnici u političkom život zagovornici tolerancije i poštovanja različitosti. Nažalost, stanje u stvarnosti je drugačije.
Puno je pojedinaca koji svoj politički angažman grade na negiranju većine ljudskih prava.
Takav vid političkog delovanja je prihvaćen u političkim kulturama zemalja nastalih na razvalinama bivše Jugoslavije.
Liga socijaldemokrata Vojvodine Srbiju vidi kao tolerantno društvo u kojem se poštuju sva prava građana.
Želimo da sve manjine imaju jednake šanse! Želimo da žene ne budu na marginama! Želimo da se niko ne etiketira zbog drugačijeg mišljenja i opredeljenja! Želimo da se poštuje pravo svakog građanina na rad!
Pregovarački proces Republike Srbije sa Evropskom unijom u velikoj meri zavisi od nivoa poštovanja osnovnih prava. Srbija je otvorila pregovore o poglavljima 23. i 24. koja tretiraju oblast temeljnih prava te pravde, slobode i sigurnosti.
U ovom procesu Srbija mora učiniti iskorak u pogledu zakonodavnog okvira poštovanja ljudskih prava, ali pre svega u njihovom praktičnom sprovođenju.
LSV sa posebnom pažnjom prati i nivo poštovanja ljudskih prava u gradu Zrenjaninu i potrebno je istaći da postoje brojne manjkavosti, pre svega u aktivnostima institucija koje se bave ovom oblašću.
Ljudska prava su temelj svakog demokratskog društva i nije dovoljno propisati ih samo na papiru, a u praksi dopustiti da institucije koje se brinu o zaštiti prava građana ili ne postoje ili su lišene svakog aktivizma.

Aleksandar Marton
odbornik LSV u Skupštini grada Zrenjanina

 

PODELI