Tražimo formiranje vojvođanske policije

Potpredsednik Gradskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine u Zrenjaninu, Aleksandar Rudić, saopštio je danas na konferenciji za novinare, u svetlu rasprave o Zakonu o policiji u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da se Liga socijaldemokrata Vojvodine zalaže za formiranje Policijskog sekretarijata za Vojvodinu.

– Policijski sekretarijat bi bio nova organizaciona jedinica u sastavu Direkcije policije, obrazovan za koordinaciju rada policijskih uprava i policijskih stanica na području AP Vojvodine. Mi predlažemo i da sedište Policijskog sekretarijata za Vojvodinu bude u Novom Sadu, a da njegovim radom rukovodi sekretar koga, na predlog Pokrajinske vlade, imenuje ministar unutrašnjih poslova Vlade RS – objasnio je Rudić.

On je objasnio da ovo nije zahtev za paralelnim policijskim snagama u Vojvodini, već isključivo zahtev da se policijska uprava decentralizuje u cilju poboljšanja usluga građankama i građanima.
– Zalažemo se za posebnu organizacionu strukturu MUP-a Srbije na teritioriji AP Vojvodine, ne samo iz organizacionih razloga, koji su nesporni, već i zbog specifičnosti Vojvodine kao višenacionalne sredine – izjavio je potpredsednik zrenjaninskog odbora LSV.
On je u nastavku objasnio da višenacionalnost sredine nosi sa sobom višejezičnost, što iziskuje potrebu da policajci zaposleni na teritoriji AP Vojvodine obavezno poznaju i jezik društvene sredine da bi se nesmetano sporazumevali sa građanima.
Ustav Vojvodine iz 1974. godine, pored ekonomske, omogućio je Vojvođanima i Vojvođankama i deceniju i po lične sigurnosti, jer je tada postojala i vojvođanska policija koja je bila jedna od najefikasnijih u tadašnjoj federaciji.
– Vojvodina je od Ustava iz 1974. do 1988. godine imala svoju policiju i javna bezbednost je bila na visokom nivou. U pokrajini je godišnje bilo u proseku oko 22.000 krivičnih dela, od kojih je svako ubistvo razjašnjeno i procesuirano, kao i preko 90% razbojništava i razbojničkih krađa. Ono što je najvažnije, policajac je bio vidljiv i dostupan građanima u svakoj mesnoj zajednici. Vojvođanska policija je imala svoje helikoptere, najsavremeniju tehniku i opremu, a policajci su bili od 50 – 70% više plaćeni nego u drugim delovima države – objasnio je Rudić, dodajući da svega toga sada nema.
Rudić je rekao je da činjenice govore same za sebe i da pitanje vojvođanske policije ne treba svoditi na isključivo političko pitanje.
– Smatramo da se na ovaj način može smanjiti stepen kriminaliteta, ali i lakše doći do odgovornih za vršenje nasilja. Mi u Zrenjaninu želimo da u našem gradu na čelu policije bude neko ko je iz našeg grada, ko poznaje naše lokalne prilike, pa i ljude – naveo je Rudić, dodajući da Liga socijaldemokrata Vojvodine godinama insistira na ovome, a naročito sada, kada je u toku donošenje novog Zakona o policiji, i dokle god se ove ideje ne budu prihvatile, LSV neće odustati.

PODELI