Zašto je Gradsko veće Zrenjanina slabo?

Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da je i poslednja sednica Skupštine grada Zrenjanina pokazala da Gradsko veće gotovo da i ne fukcioniše.

Sistem lokalne samouprave u Srbiji daje ozbiljne ingerencije ovom delu gradske vlasti, ali se ovo slovo zakona u Zrenjaninu slabo poštuje.

I prilikom izbora aktuelnog sastava Gradskog veća bilo je jasno da će ovaj organ vlasti biti bez većeg značaja.
Gradonačelnik je tada propustio priliku da saopšti kojim će se resorima pojedini članovi veća baviti.
Izostanak jasnih ingerencija članova Veća prati i problem nedovoljnog angažmana većnika u radu izvršne vlasti, Gradske uprave i Skupštine grada.
Većnici veoma malo učestvuju u kreiranju materijala koji stiže pred odbornike i sve se svodi na glasanje na sednicama Gradskog veća.
Slično je i na sednicama Skupštine grada. Većnici su neprimetni, često i odsutni, a o meterijalima na sednici, uglavnom, veoma malo znaju.
Ne postoji praksa podnošenja izveštaja o radu članova Gradskog veća.
Na poslednjoj sednici Skupštine grada odbornicima se u raspravi nije pridružio niti jedan jedini Većnik, a razmatrale su se Odluke o uvođenju samodoprinosa u Perlezu i Lazarevu, pokretanje postupka lividacije Radio Zrenjanina, plan i program rada Predškolske ustanove, veoma važne izmene Statuta Javih preduzeća i Ustanova…
Čemu služi ovakvo Gradsko veće?
Liga socijaldemokrata Vojvodine Gradsko veće vidi kao pravu Vladu grada Zrenjaninu u kojoj se u saradnji sa Skupštinom rešavaju problemi građana.
Većnik mora biti gradski ministar, koji vodi svoj jasno određen resor.
Bez temeljne rekonstukcije sistema lokalne vlasti Zrenjanina, a jačanje pozicije Gradskog veća je obavezan deo tog procesa, neće biti moguće stvoriti dobar ambijent za razvoj Zrenjanina.

Aleksandar Marton
odbornik LSV u Skupštini grada Zrenjanina

 

PODELI